ARMprindistuudio

TEENUSETINGIMUSED

ÜLEVAADE

Seda veebisaiti haldab ARMprint OÜ. Kogu saidil viitavad mõisted „meie“, „meie“ ja „meie“ ARMprint OÜ-le. ARMprint OÜ pakub seda veebisaiti, sealhulgas kogu teavet, tööriistu ja teenuseid, mis on sellel saidil saadaval teile, kasutajale, tingimusel et nõustute kõigi siin nimetatud tingimustega, põhimõtetega ja teatistega.

Külastades meie saiti ja / või ostes meilt midagi, osalete meie „teenuses“ ja nõustute järgima järgmisi tingimusi („Teenusetingimused“, „Tingimused“), sealhulgas neid täiendavaid tingimusi ja eeskirju siin viidatud ja / või saadaval hüperlingi kaudu. Need teenusetingimused kehtivad kõigile saidi kasutajatele, sealhulgas ilma piiranguteta kasutajatele, kes on brauserid, müüjad, kliendid, kaupmehed ja / või sisu kaasautorid.

Enne meie veebisaidile sisenemist või selle kasutamist lugege need teenusetingimused hoolikalt läbi. Saidile sisenedes või seda kasutades nõustute, et olete seotud nende teenusetingimustega. Kui te ei nõustu kõigi selle lepingu tingimustega, ei tohi te veebisaidile juurde pääseda ega kasutada ühtegi teenust. Kui neid teenusetingimusi loetakse pakkumiseks, piirdub nõustumine selgesõnaliselt nende teenusetingimustega.

Kõikidele praegusele poodile lisatud funktsioonidele või tööriistadele kehtivad ka teenusetingimused. Sellel lehel saate teenusetingimuste uusima versiooni igal ajal üle vaadata. Me jätame endale õiguse värskendada, muuta või asendada käesolevaid teenusetingimusi, postitades oma veebisaidile värskendusi ja / või muudatusi. Teie kohustus on seda lehte regulaarselt muudatuste suhtes kontrollida. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs veebisaidile pärast muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

1. E-POE TINGIMUSED

Nende teenusetingimustega nõustudes kinnitate, et olete vähemalt täisealine oma elukohariigis või provintsis või et olete täisealine oma elukohariigis või -provintsis ja olete andnud meile oma nõusoleku lubage oma alaealistel ülalpeetavatel seda saiti kasutada.

Te ei tohi meie tooteid kasutada ebaseaduslikul või volitamata eesmärgil ega tohi Teenuse kasutamisel rikkuda oma jurisdiktsiooni seadusi (sealhulgas autoriõiguse seadusi, kuid mitte ainult).

Te ei tohi edastada usse, viirusi ega hävitavat koodi.

Mis tahes tingimuste rikkumine või rikkumine põhjustab teie teenuste viivitamatu lõpetamise.

2. ÜLDTINGIMUSED

Me jätame endale õiguse keelduda teenuse saamisest kellelegi mis tahes põhjusel ja igal ajal.

Mõistate, et teie sisu (v.a krediitkaardiandmed) võidakse krüptimata edastada ja see hõlmab (a) edastamist erinevate võrkude kaudu; ja b) muudatused ühendusvõrkude või -seadmete tehnilistele nõuetele vastamiseks ja nendega kohanemiseks. Krediitkaardiandmed on võrkude kaudu edastamise ajal alati krüptitud.

Nõustute mitte reprodutseerima, paljundama, kopeerima, müüma, edasi müüma ega kasutama teenuse mis tahes osa, teenuse kasutamist või juurdepääsu teenusele või mis tahes kontaktile veebisaidil, mille kaudu teenust pakutakse, ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata .

Selles lepingus kasutatud pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ega piira ega muul moel mõjuta neid tingimusi.

3. TEABE TÄPSUS, TÄIELIKKUS JA ÕIGE AEG

Me ei vastuta, kui sellel saidil kättesaadavaks tehtud teave ei ole täpne, täielik ega ajakohane. Selle saidi materjal on esitatud ainult üldiseks teabeks ja seda ei tohiks tugineda ega kasutada ainsa alusena otsuste tegemisel ilma esmaste, täpsemate, täielikumate või õigeaegsemate teabeallikatega konsulteerimata. Mis tahes tuginemine selle saidi materjalidele on teie enda vastutusel.

See sait võib sisaldada teatud ajaloolist teavet. Ajalooline teave pole tingimata ajakohane ja see on esitatud ainult teie jaoks. Me jätame endale õiguse selle saidi sisu igal ajal muuta, kuid meil ei ole kohustust oma saidil olevat teavet värskendada. Nõustute, et teie kohustus on jälgida meie saidi muudatusi.

4. TEENUSTE JA HINDADE MUUDATUSED

Meie toodete hindu võidakse ette teatamata muuta.

Jätame endale õiguse teenust (või selle mis tahes osa või sisu) igal ajal ette teatamata muuta või katkestada.

Me ei vastuta teie ega kolmandate isikute ees Teenuse mis tahes muudatuste, hinna muutmise, peatamise ega lõpetamise eest.

5. TOOTED VÕI TEENUSED (vajaduse korral)

Teatud tooted või teenused võivad olla veebisaidi kaudu saadaval ainult veebis. Nendel toodetel või teenustel võib olla piiratud kogus ning neid võib tagastada või vahetada ainult vastavalt meie tagastamispoliitikale.

Oleme teinud kõik endast oleneva, et võimalikult täpselt kuvada poes ilmuvad toodete värvid ja pildid. Me ei saa garanteerida, et teie arvutimonitori mis tahes värvi ekraan on täpne.

Jätame endale õiguse, buei ole kohustatud piirama meie toodete või teenuste müüki mõne isiku, geograafilise piirkonna või jurisdiktsiooniga. Võime seda õigust kasutada igal üksikjuhul eraldi. Me jätame endale õiguse piirata pakutavate toodete või teenuste koguseid. Kõiki toodete kirjeldusi või toodete hinnakujundust võidakse meie äranägemisel igal ajal ilma ette teatamata muuta. Jätame endale õiguse mis tahes toode igal ajal katkestada. Mis tahes sellel saidil pakutava toote või teenuse pakkumine on tühine, kui see on keelatud.

Me ei garanteeri, et teie ostetud või hangitud toodete, teenuste, teabe või muu materjali kvaliteet vastab teie ootustele või et teenuses esinevad vead parandatakse.

6. ARVETE JA KONTOANDMETE TÄPSUS

Jätame endale õiguse keelduda mis tahes tellimusest, mille te meie juures teete. Võime omal äranägemisel piirata või tühistada ostetud koguseid inimese, majapidamise või tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on tehtud ühelt või samalt kliendikontolt, sama krediitkaardilt ja / või tellimusi, mis kasutavad sama arveldus- ja / või saatmisaadressi. Juhul, kui muudame tellimust või tühistame selle, võime proovida teid sellest teavitada, võttes ühendust tellimuse tegemise ajal antud e-posti ja / või arveldusaadressi / telefoninumbriga. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mille meie ainupädevuse järgi näivad olevat teinud edasimüüjad, edasimüüjad või edasimüüjad.

Nõustute esitama kõigi meie kaupluses tehtud ostude kohta jooksva, täieliku ja täpse ostu- ja kontoteabe. Nõustute oma kontot ja muud teavet, sealhulgas oma e-posti aadressi ja krediitkaardi numbreid ning aegumiskuupäevi, kiiresti uuendama, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja teiega vastavalt vajadusele ühendust võtta.

Lisateabe saamiseks vaadake palun meie tagastamispoliitikat

7. VALIKULINE TÖÖRIISTAD

Võime pakkuda teile juurdepääsu kolmandate osapoolte tööriistadele, mille üle me ei jälgi ega kontrolli ega sisenda.

Te tunnistate ja nõustute, et pakume juurdepääsu sellistele tööriistadele, nagu need on, ja „olemasolevatele”, ilma igasuguste garantiide, kinnituste ja tingimusteta ning ilma igasuguse heakskiiduta. Meil ei ole mingit vastutust, mis tuleneb teie kolmandate osapoolte valikuliste tööriistade kasutamisest või on sellega seotud.

Saidi kaudu pakutavate valikuliste tööriistade kasutamine on täielikult teie enda vastutusel ja äranägemisel ning peaksite tagama, et olete tuttav ja heaks kiitnud tingimused, mille alusel tööriistad pakuvad asjakohased kolmanda osapoole pakkujad.

Samuti võime tulevikus veebisaidi kaudu pakkuda uusi teenuseid ja / või funktsioone (sealhulgas uute tööriistade ja ressursside väljaandmist). Selliste uute funktsioonide ja / või teenuste suhtes kehtivad ka käesolevad teenusetingimused.

8. KOLMANDATE ISIKUTE LINGID

Teatav meie teenuse kaudu saadaval olev sisu, tooted ja teenused võivad sisaldada kolmandate osapoolte materjale.

Sellel saidil olevad kolmanda osapoole lingid võivad suunata teid kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis pole meiega seotud. Me ei vastuta sisu ega täpsuse uurimise ega hindamise eest ning me ei garanteeri ega vastuta kolmandate osapoolte materjalide või veebisaitide ega muude kolmandate isikute materjalide, toodete ega teenuste eest.

Me ei vastuta kahjude ega kahjude eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu ostmise või kasutamisega või mis tahes muude tehingutega, mis on seotud mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitidega. Enne mis tahes tehingu tegemist lugege hoolikalt läbi kolmanda osapoole eeskirjad ja tavad ning veenduge, et neist aru saaksite. Kolmanda osapoole toodetega seotud kaebused, pretensioonid, mured või küsimused peaksid olema suunatud kolmandale osapoolele.

9. KASUTAJA MÄRKUSED, TAGASISIDE JA MUUD ESITAMISED

Kui saadate meie soovil teatud konkreetseid esildisi (näiteks võistlustöid) või ilma meie taotluseta, siis loomingulisi ideid, ettepanekuid, ettepanekuid, plaane või muid materjale, kas veebis, e-posti teel, postiga või muul viisil (üheskoos “kommentaarid”) nõustute, et võime igal ajal ilma piiranguteta redigeerida, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul viisil mis tahes meediumis kasutada kõiki meile edastatud kommentaare. Me ei ole ega pea olema kohustatud (1) konfidentsiaalselt kommentaare säilitama; 2) maksta kommentaaride eest hüvitist; või (3) kommentaaridele vastamiseks.

Me võime, kuid ei pea seda kohustust jälgima, muutma ega eemaldama sisu, mis on meie enda äranägemise järgi ebaseaduslik, solvav, ähvardav, laimav, laimav, pornograafiline, rõve või muul viisil vastuväidetav või rikub mis tahes osapoole intellektuaalset omandit või käesolevaid teenusetingimusi. .

Nõustute, et teie kommentaarid ei riku ühegi kolmanda osapoole õigusi, sealhulgas autoriõigusi, kaubamärki, privaatsust, isiksust ega muid isiklikke ega varalisi õigusi. Nõustute ka sellega, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat ega muul viisil ebaseaduslikku, kuritahtlikku ega rõve materjali ega sisalda arvutiviirust ega muud pahavara, mis võib kuidagi mõjutadateenuse või sellega seotud veebisaidi toimimine. Te ei tohi kasutada valet e-posti aadressi, teeselda, et olete keegi teine kui ise, ega eksitada meid või kolmandaid isikuid muul viisil kommentaaride päritolu osas. Teie vastutate ainuisikuliselt kõigi tehtud kommentaaride ja nende õigsuse eest. Me ei võta mingit vastutust ega vastuta teie või mis tahes kolmanda osapoole postitatud kommentaaride eest.

10. ISIKUANDMED

Teie isikuandmete esitamist poe kaudu reguleerib meie privaatsuseeskirjad.

11. VEAD JA PÕHJUSED

Mõnikord võib meie saidil või teenuses olla teavet, mis sisaldab trükivigu või ebatäpsusi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hinnakujunduse, kampaaniate, pakkumiste, toote saatmiskulude, transiidi aja ja saadavusega. Me jätame endale õiguse vigade, ebatäpsuste või puuduste kõrvaldamiseks ning teabe muutmiseks või värskendamiseks või tellimuste tühistamiseks, kui mis tahes teave teenuses või mis tahes seotud veebisaidil on igal ajal ilma ette teatamata (sealhulgas pärast tellimuse esitamist) ebatäpne. .

Me ei võta kohustust ajakohastada, muuta ega selgitada teenuses või mis tahes seotud veebisaidil sisalduvat teavet, sealhulgas ilma piiranguteta hinnakujundusteavet, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel. Teenuses või mõnel sellega seotud veebisaidil ei ole määratud ühtegi täpsustatud värskendus- või värskendamiskuupäeva, mis näitab, et kogu teenuses või mis tahes seotud veebisaidil olev teave on muudetud või värskendatud.

12. KEELATUD KASUTUSED

Lisaks muudele teenusetingimustes sätestatud keeldudele on teil keelatud kasutada saiti või selle sisu: (a) mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil; (b) nõuda teistelt ebaseaduslike toimingute sooritamist või nendes osalemist; (c) rikkuda rahvusvahelisi, föderaal-, provintsi- või osariigi määrusi, reegleid, seadusi või kohalikke määrusi; (d) rikkuda või rikkuda meie intellektuaalomandi õigusi või teiste intellektuaalomandi õigusi; e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, rahvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; f) esitada vale- või eksitavat teavet; (g) viiruste või mis tahes muud tüüpi pahatahtliku koodi üleslaadimine või edastamine, mida kasutatakse või võidakse kasutada mis tahes viisil, mis mõjutab teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti funktsionaalsust või toimimist; h) koguda või jälgida teiste isiklikke andmeid; i) rämpsposti, andmepüüki, farmaatsiat, ettekäändeid, ämblikut, indekseerimist või kraapimist; j) mis tahes rõve või ebamoraalne eesmärk; või (k) sekkuda teenuse või sellega seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti turvaelementidesse või neist mööda hiilida. Me jätame endale õiguse lõpetada teie teenuse või mis tahes sellega seotud veebisaidi kasutamine keelatud kasutamise rikkumise eest.

13. GARANTIIDE VASTUTAMINE; VASTUTUSE PIIRAMINE

Me ei garanteeri, ei esinda ega garanteeri, et meie teenuse kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või tõrgeteta.

Me ei garanteeri, et teenuse kasutamisel võidavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed.

Nõustute, et võime aeg-ajalt teenuse määramata ajaks eemaldada või teenuse igal ajal lõpetada, ilma et teid sellest teavitataks.

Nõustute selgesõnaliselt, et teenuse kasutamine või suutmatus seda kasutada on teie ainuisikulisel vastutusel. Teenus ning kõik teile teenuse kaudu pakutavad tooted ja teenused (välja arvatud meie poolt selgesõnaliselt öeldud) pakutakse teie kasutuseks „nii nagu on” ja „kui võimalik”, ilma igasuguse selgesõnalise või otsese kinnituse, garantiide või tingimusteta. kaudsed garantiid või tingimused, sealhulgas kaubeldavuse, kaubeldava kvaliteedi, kindla eesmärgi jaoks sobivuse, püsivuse, omandiõiguse ja rikkumiste eiramise tingimused.

Mingil juhul ei vastuta ARMprint OÜ, meie direktorid, ametnikud, töötajad, sidusettevõtted, agendid, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenuseosutajad ega litsentsiandjad vigastuste, kaotuste, nõuete ega otseste, kaudsete, juhuslike, karistavate, eriliste, või igasugused tagajärjed, sealhulgas piiranguteta saamata jäänud kasum, saamata jäänud tulu, kaotatud säästud, andmete kadumine, asenduskulud või mis tahes muu sarnane kahju, mis põhineb lepingul, deliktil (sealhulgas hooletus), rangel vastutusel või muul viisil, mis tuleneb mis tahes teenuse või teenuse abil hangitud toote kasutamist või muid nõudeid, mis on mis tahes viisil seotud teie või teenuse kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes sisu vead või puudused, või mis tahes liiki kaotus või kahjustus, mis on tekkinud teenuse või mis tahes teenuse kaudu postitatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud sisu (või toote) kasutamise tõttu, isegi kui nende võimalusest teavitatakse. Kuna mõned osariigid või jurisdiktsioonid ei luba välistada ega piirata vastutust tulenevate või juhuslike kahjude eest, piirdub meie vastutus sellistes osariikides või jurisdiktsioonides maksimaalseltema poolt seadusega lubatud ulatuses.

14. HÜVITAMINE

Nõustute hüvitama, kaitsma ja hoidma kahjutu ARMprint OÜ-d ja meie emaettevõtet, tütarettevõtteid, sidusettevõtteid, partnereid, ametnikke, juhte, esindajaid, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenuseosutajaid, alltöövõtjaid, tarnijaid, praktikante ja töötajaid, mis on kahjutu igasuguse nõude või nõudmise korral, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mille maksavad kolmandad isikud nende teenusetingimuste või nende viidatud dokumentide rikkumise või mis tahes seaduse või kolmanda isiku õiguste rikkumise tõttu või sellest tulenevalt.

15. ÜLEMATAVUS

Juhul, kui mis tahes käesolevate teenusetingimuste säte leitakse ebaseaduslikuks, kehtetuks või rakendamatuks, on see säte siiski rakendatav kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ning loetakse, et täitmata osa on käesolevatest tingimustest eraldatud. Kätteandmine, selline otsus ei mõjuta muude ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.

16. LÕPETAMINE

Enne lepingu lõpetamise kuupäeva tekkinud poolte kohustused ja kohustused jäävad käesoleva lepingu lõpetamise ajaks kehtima ka kõigil eesmärkidel.

Need teenusetingimused kehtivad seni, kuni teie või meie need lõpetame. Võite need teenusetingimused igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada, või kui lõpetate meie saidi kasutamise.

Kui te oma ainuisikuliselt ebaõnnestute või kahtlustame, et olete rikkunud, järgite mõnda käesolevate teenusetingimuste tingimust või sätet, võime ka selle lepingu igal ajal ette teatamata lõpetada ja vastutate kõigi võlgnetavate summade eest kuni lõpetamise kuupäevani (kaasa arvatud); ja / või vastavalt sellele võib keelata juurdepääsu meie teenustele (või nende mis tahes osale).

17. KOGU LEPING

Kui me ei kasuta ega rakenda ühtegi käesolevate teenusetingimuste õigust ega sätet, ei tähenda loobumist sellisest õigusest või sättest.

Need teenusetingimused ja kõik meie sellel saidil või teenusega seotud postitused või toimimisreeglid moodustavad kogu teie ja meie vahel sõlmitud lepingu ja mõistmise ning reguleerivad teie teenuse kasutamist, asendades kõik varasemad või samaaegsed lepingud, suhtlused ja ettepanekud kas suuliselt või kirjalikult teie ja meie vahel (sealhulgas, kuid mitte ainult, teenusetingimuste varasemad versioonid).

Mis tahes ebaselgust käesolevate teenusetingimuste tõlgendamisel ei tõlgendata koostaja suhtes.

18. RAKENDAV ÕIGUS

Neid teenusetingimusi ja mis tahes eraldi lepinguid, millega me teile teenuseid osutame, reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele.

19. TEENUSTINGIMUSTE MUUTUSED

Sellel lehel saate teenusetingimuste uusima versiooni igal ajal üle vaadata.

Me jätame endale õiguse oma äranägemise järgi värskendada, muuta või asendada mõnda käesolevate teenusetingimuste osa, postitades oma veebisaidile värskendusi ja muudatusi. Teie kohustus on regulaarselt kontrollida meie veebisaiti muudatuste suhtes. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs meie veebisaidile või teenusele pärast nende teenusetingimuste mis tahes muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

20. KONTAKTANDMED

Küsimused teenusetingimuste kohta tuleks saata meile aadressil info@armprint.eu